Οροι και Προϋποθέσεις

Skymarine Ferries

Οροι και Προϋποθέσεις

Δημοσιεύθηκε στις 13/4/2020 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 84 Α’
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Άρθρο : 65

Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις ταξιδιού.

Για τη χρονική περίοδο από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 με εξαίρεση τις κείμενες διατάξεις εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Α) Απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων για την τιμή των εισιτηρίων πλοίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών δρομολογίων σε επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα μεταφοράς ή που δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω αβεβαιότητας λόγω πανδημίας ή λόγω ακύρωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή συνδικαλιστική νομοθεσία ικανοποιούνται με την παροχή στους κατόχους πιστωτικού σημειώματος ίδιας αξίας με τον ναύλο του εισιτηρίου του ακυρωμένου ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον πλοιοκτήτη, τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει διάρκεια ισχύος δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία του ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κάτοχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Η οφειλή θεωρείται ληξιπρόθεσμη όταν το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου των 18 μηνών.
Β) Το δευτ. α) εφαρμόζεται και σε συνολικές συμφωνίες ναύλωσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής του λ. 4256/20144 (Α’92), που συνάπτονται μεταξύ: (α) ο πλοιοκτήτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Σκάφη Αναψυχής (ΝΕΠΑ) του ιβ. 3182/2003 (Α’ 22), (β) μεσίτες ναυλώσεων, ναυτιλιακούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία που είναι συμβεβλημένοι στη σύμβαση ναύλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’ της παρ. 5, άρθρο 3 του ιβ. 4256/2014 και την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 3133.1/10229/2016/4.2.2016 (Β’ 364) και (γ) ναυλωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Γ) στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται αξιώσεις που προκύπτουν λόγω ακύρωσης ταξιδιών ή απόπλου ή/και απαγορεύσεων μεταφοράς επιβατών σε προγραμματισμένα δρομολόγια και διεθνείς πλου κατά την περίοδο από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020.
Δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναγκαστικά σε συμφωνίες όπου το εφαρμοστέο δίκαιο που συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων είναι όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το ξένο δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της Ένωσης.

Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω:

Στην ιστοσελίδα μας μέσω αυτού του συνδέσμου
Μέσω του κεντρικού πρακτορείου της εταιρείας που βρίσκεται στη Μαρίνα Μανδράκι
Τηλεφωνικά στο +302241304030 χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας
Μέσω όλων των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών και ναυτιλιακών πρακτορείων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
Μέσω αξιόπιστων διεθνών διαδικτυακών ιστοσελίδων πώλησης εισιτηρίων

Οι παραγγελίες PTA μπορούν να υποβληθούν μόνο σε επεξεργασία είτε σε κεντρικά λιμενικά πρακτορεία είτε από το προσωπικό του γραφείου purser.

Το εισιτήριο κάθε επιβάτη είναι προσωπικό, φέρει το όνομα του επιβάτη, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την κατηγορία, το τμήμα και την ημερομηνία για την οποία εκδόθηκε.

Τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν σε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό γραφείο, ανεξάρτητα από το πρακτορείο που τα εξέδωσε, αφού συμφωνεί ο ταξιδιωτικός πράκτορας.

Οι επιβάτες πρέπει να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους, ειδικά τις περιόδους αιχμής.

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί μέσω του site της εταιρείας στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου παραλαμβάνονται από τα λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας στα λιμάνια αναχώρησης ή αποστέλλονται με courier στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο επιβάτης.

Το νόμισμα στο πλοίο είναι το ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με την SOLAS. κανονισμού, είναι υποχρεωτικό, για λόγους ασφαλείας, να αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία κατά την κράτηση σας: Επώνυμο, Όνομα (Αρχικό), φύλο, κατηγορία ηλικίας (παιδί / ενήλικας / βρέφος). Κατά την κράτηση εισιτηρίου (είτε μέσω διαδικτύου είτε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο), ο επιβάτης πρέπει να παράσχει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, του αριθμού τηλεφώνου και του e-mail του, προκειμένου να γίνει αντιληπτός και να ενημερωθεί από την εταιρεία σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης. του δρομολογίου.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν επιθυμεί να παράσχει στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας του, αυτό σημειώνεται στο εισιτήριο. Online Κρατήσεις: ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στα κατάλληλα διαθέσιμα πεδία ή επιλέγει την επιλογή «Δεν θέλω να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου». Ο επιβάτης πρέπει επίσης να ελέγξει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο είναι σωστά (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, όνομα πλοίου, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην αποδέχεται κανένα εισιτήριο σε περίπτωση που κάτι είναι λάθος τυπωμένο.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν επιθυμεί να παράσχει στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας του, αυτό σημειώνεται στο εισιτήριο. Online Κρατήσεις: ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στα κατάλληλα διαθέσιμα πεδία ή επιλέγει την επιλογή «Δεν θέλω να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου». Ο επιβάτης πρέπει επίσης να ελέγξει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο είναι σωστά (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, όνομα πλοίου, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην αποδέχεται κανένα εισιτήριο σε περίπτωση που κάτι είναι λάθος τυπωμένο.

Οι λιμενικοί φόροι, τα σνακ και τα ποτά από το μπαρ του πλοίου δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα μας. (www.12fd.gr) Η Εταιρεία χορηγεί μειώσεις επιβατών σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική που δημοσιεύεται κατά καιρούς.

Ενδεικτικά:
Τα παιδιά κάτω των 2 ετών ταξιδεύουν με ελάχιστη χρέωση 5 ευρώ
Προσφέρεται έκπτωση 50% σε παιδιά από 2 έως 11 ετών.
Οι κάτοχοι ISIC έχουν έκπτωση 20% στην τιμή του εισιτηρίου.
Για ομαδικές κρατήσεις, προσφορές μπορούν να γίνουν κατόπιν ειδικής συμφωνίας

Παρακαλούμε στείλτε μας email: info@sky-marine.gr

Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων μία ώρα πριν ταξιδέψουν. Εάν ο επιβάτης χάσει την αναχώρηση, δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων. Οι επιβάτες πρέπει να προσκομίσουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου το εισιτήριο, το διαβατήριό τους, την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιοδήποτε άτομο που, σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις της εταιρείας, δεν φαίνεται να διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν αποδεικνύει, χωρίς αμφιβολία, την ταυτότητά του.

Κατά την επιβίβαση και το ταξίδι, εξουσιοδοτημένο άτομο διενεργεί ελέγχους εισιτηρίων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν τόσο τα εισιτήριά τους όσο και τα δικαιολογητικά που αφορούν εμπορική έκπτωση σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

Όποιος επιβάτης επιθυμεί να αλλάξει τον προορισμό που αναγράφεται στο εισιτήριο, πρέπει να ενημερώσει τον Οικονομικό Υπεύθυνο και να πληρώσει τη διαφορά.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε διαφορετικό προορισμό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο θα υπόκεινται σε πρόστιμο και άλλες νόμιμες διαδικασίες.

Όποιος επιβάτης ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο θα παραδίδεται στο Λιμεναρχείο ως λαθρεπιβάτης.

Σε περίπτωση απαγόρευσης αναχώρησης λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή λόγω επίσημων εντολών λιμενικών αρχών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή καθυστέρηση ή ακύρωση του ταξιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιβάτες μπορούν να τροποποιήσουν τα εισιτήριά τους ή να τους επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε για το εισιτήριο.

Η ναυτιλιακή εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (με έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε εισιτήριο, με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε τροποποιήσεις και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.

Οι επιβάτες μπορούν να ακυρώσουν ή να αντικαταστήσουν τα εισιτήριά τους και να λάβουν μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων ανάλογα με την ημερομηνία ακύρωσης.

Δεν δίνεται επιστροφή χρημάτων και θα χρεωθεί 100% ακύρωση για ακυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από 2 ημέρες μέχρι την ώρα αναχώρησης του προγραμματισμένου ταξιδιού.

Σε περίπτωση που ένα εισιτήριο ακυρωθεί εντός περιόδου επτά (7) ημερών έως τριών (3) ημερών πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του πλοίου, επιστρέφεται το 50% του ναύλου.

Από δεκατέσσερις (14) ημέρες έως επτά (7) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα απόπλου του πλοίου, χορηγείται επιστροφή χρημάτων 75% επί του ναύλου.

Έως 14 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης: 100% επιστροφή χρημάτων στην αξία των εισιτηρίων.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στον επιβάτη να μετατρέψει αυτά τα εισιτήρια σε Open Date (Open) προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό ταξίδι, εφόσον το αίτημα έχει υποβληθεί πριν από την αναχώρηση.

Αφού τα εισιτήρια αναχώρησης του πλοίου δεν μπορούν να ακυρωθούν, δεν μπορούν να μετατραπούν σε Open Date (Open) και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία.

Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν μέσω τηλεφώνου. Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν μόνο από το ταξιδιωτικό πρακτορείο που τα εξέδωσε ή από το κεντρικό λιμενικό πράκτορα της εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών στο σκάφος. Το κάπνισμα στο σκάφος απαγορεύεται στο εσωτερικό του πλοίου. Για λόγους που αφορούν την ασφάλεια του Πλοίου και των επιβατών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλείστε να μην πετάτε τσιγάρα που δεν έχουν σβήσει εντός ή εκτός του Πλοίου ή στη θάλασσα.

Οι επιβάτες πρέπει να τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και το ταξίδι, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους συνεπιβάτες και το πλήρωμα. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εντολή που δίνεται από τον Πλοίαρχο ή οδηγίες που δίνονται από μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος εάν προκύψει πρόβλημα.

Τα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον επιτελάρχη του πλοίου. Κατά την άφιξη ενδέχεται να απευθύνονται παράπονα στη ναυτιλιακή εταιρεία.

Τα πλοία μας διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για να φιλοξενούν επιβάτες με ειδικές ανάγκες.

Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν δωρεάν αποσκευές έως 40 κιλά και 0,5 m3. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές παραμένουν στο γκαράζ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ωστόσο, επειδή απαγορεύεται η πρόσβαση στο γκαράζ του Πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να πάρουν μαζί τους οποιαδήποτε προσωπικά αντικείμενα μπορεί να χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Χρήματα, χρεόγραφα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μπορούν να παραδοθούν στο Γραφείο του Πλοίου για ασφαλή φύλαξη.

Το Πλοίο και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για κλοπή ή απώλεια χρημάτων, αξιογράφων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων εντός του Πλοίου, σε περίπτωση που δεν τους έχει ανατεθεί η φύλαξη. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, οι επιβάτες μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία.

Η παρουσία του ζώου σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου (καμπίνες, μπαρ κ.λπ.) απαγορεύεται αυστηρά.

Τα σκάφη της Εταιρείας διαθέτουν ειδικούς εξωτερικούς χώρους για κατοικίδια. Τα οικόσιτα ζώα πρέπει να συνοδεύονται πάντα από τον ιδιοκτήτη τους, να είναι δεμένα (με λουρί ή αλυσίδα) και να φορούν ρύγχος αν βρίσκονται έξω από το κλουβί τους.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους ένα πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

Τα ανοιχτά εισιτήρια μετ’ επιστροφής είναι εισιτήρια ειδικού ναύλου. Ως ειδικά εισιτήρια μετά την αναχώρηση του πλοίου, αυτά τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται.
Ωστόσο, οι κάτοχοι αυτών των εισιτηρίων μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ένα χρόνο μετά την αναχώρηση.

Οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που ακολουθούν αποτελούν μέρος της πολιτικής ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ:
Και τα δύο υδροπτέρυγα μας είναι πιστοποιημένα και ταξινομημένα από το INSB (International Naval Survey Bureau) και έχουν εκδοθεί άδεια λειτουργίας σκαφών με δυναμική υποστήριξη.
Η Άδεια Λειτουργίας μας υποχρέωνε να ακολουθούμε τους κανόνες και τους κανονισμούς του Κώδικα Ασφάλειας DSC-Code για δυναμικά υποστηριζόμενα σκάφη – Res. Α.373(Χ) (MSC.186(79)) .

Οι καπετάνιοι μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από Φέτιγιε και Ρόδο καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από Ρόδο προς Φέτιγιε ακολουθούν τις Οδηγίες που δίνονται από την ΤΑΞΗ και την Αρχή Σημαίας μας και ακολουθούν τους Λειτουργικούς Περιορισμούς που δίνονται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας των Υδροπτερύγων μας και την Άδεια Λειτουργίας.

Έτσι, όποτε οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος που δεν επιτρέπει στο σκάφος να ταξιδεύει στη θέση γέννησης φύλλου, τότε για την ασφάλεια των επιβατών ο πλοίαρχος πρέπει αμέσως να ταξιδέψει με συμβατική ταχύτητα έως ότου το κύμα επιτρέψει την επιστροφή του ταξιδιού του σκάφους στη θέση γέννησης φύλλου .

Καθυστέρηση άφιξης των υδροπτέρυγων στον προορισμό τους που προκαλείται από την απόδοση του σκάφους λόγω της παραπάνω θέσης δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων στον επιβάτη, καθώς συμβαίνει για λόγους ασφαλείας και απροσδόκητου καιρού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ακολουθώντας περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο λειτουργίας μας εγκεκριμένο από Η Διοίκηση Τάξης & Σημαίας μας.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι γυναίκες επιτρέπεται να επιβιβάζονται μέχρι το τέλος της 26ης εβδομάδας. Επίσης απαιτείται να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι είναι σε θέση να ταξιδέψουν.

Ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρικό πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης και να αρνηθεί τη διέλευση εάν δεν είναι πεπεισμένος ότι ο επιβάτης θα είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.